SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IK UPPSALA FOTBOLL

Årsmöte 2023 - IK Uppsala Fotboll
2023-03-07 23:00

IK Uppsala Fotboll kommer att hålla årsmöte den 28 mars 2023 klockan 18.00. Mötet hålls på IK Uppsala Fotbolls kansli på Studenternas IP, Sjukhusvägen 12 K.

Dagordning för årsmöte IK Uppsala Fotboll 28 mars 2023 kl.18:00.
IK Uppsala Fotboll kansli, Sjukhusvägen 12 K.

 

Föreningens ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
2. Val av protokolljusterare och rösträknare:
3. Fastställande av röstlängd för mötet. Närvarande:
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:

a)    föreningens ordförande för en tid av ett år
b)    halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c)    en styrelsesuppleant.
d)    en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.
e)    ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
14. Val av valberedningen
15. Mötets avslutande.


Rösträtt på årsmötet har medlemmar som senast två månader innan årsmötesdatum erlagt medlemsavgift. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


Nyhetsarkiv
Vi söker en säljare!2023-12-29 12:39
Styrelsen informerar2022-12-15 18:00
 
Huvudpartner Elitfotboll Dam
Titelpartner
Huvudpartner
Officiell sportmaterialleverantör
Utvecklingspartner
Officiell Ligaboll leveras av