Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IK UPPSALA FOTBOLL
Passionerade Moderna Inkluderande

Fotboll i gymnasieskolan
Från och med höstterminen 2017 är IK Uppsala Fotboll ansvarig för fotbollsutbildningen för flickor på Celsiusskolan. Vi ansvarar både för den Nationella Idrottsutbildningen (NIU) och den Lokala Idrottsutbildningen (LIU). Våra instruktörer är även tränare för F19- och F17-lagen samt Elitlaget.

Elitidrott och utbildning - NIU
För att nå framgångar inom fotboll krävs bra utbildning och bra utvecklingsmiljöer för unga fotbollsspelare. Elitfotbollsgymnasier, NIU, ska vara en sådan utvecklingsmiljö, där elitsatsande fotbollsungdomar ges möjlighet att ta tillvara sin idrottstalang och som erbjuder bra förutsättningar att kombinera studier och fotboll. Denna kombination och möjlighet är mycket värdefull för elitsatsande ungdomar. Träning sker 4-5 dagar per vecka på morgonen innan övrig skolverksamhet. Verksamheten bygger på att utveckla varje individs färdigheter genom individuella utvecklingsplaner både inom fotbollsträning och fysträning. Ansökan till NIU görs på Upplands Idrottsförbunds hemsida, normalt senast 1 december året innan. 

Lokal idrottsutbildning - LIU
Idrott och hälsa specialisering syftar till att stimulera det idrottsliga intresset och till att fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter i fotboll. Utveckling av den idrottsliga förmågan och fördjupade kunskaper i idrotten fotboll ska stå i fokus. Kurserna i Idrott och hälsa specialisering ger dessutom goda möjligheter att tydliggöra sambanden mellan idrott, hälsa, samhälle och kultur, vilket ger eleverna en helhetssyn på idrottsutövande. Fotbollsträning sker två gånger per vecka på morgonen innan övrig skolverksamhet. Ansökan till LIU görs på Upplands Idrottsförbunds hemsida, normal senast mitten av februari samma år.

Kontaktpersoner NIU/LIU

Fredrik Bernhardsson, Instruktör, 076-809 03 06

Lovisa Delby, instruktör: 070-748 04 42

Linda Blom, instruktör: 073-540 57 59

IK Uppsala Fotboll
Skolverksamheten


 
Huvudpartner
Officiell Partner
PARTNER
Mediapartners
Nätverkspartners
Stödpartner