Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IK UPPSALA FOTBOLL
Passionerade Moderna Inkluderande

Om IK Uppsala Fotboll
Foto: Tobbe Bengtsson
IK Uppsala Fotboll bildades 2016 och tog 2017 över damverksamheten från IK Sirius. Föreningen har ett representationslag som från och med 2020 spelar Sveriges högsta serie, OBOS Damallsvenskan. Därutöver har klubben att ha ett F19-lag som spelar i Svenska Spel F19 Norra samt ett F17-lag som spelar i SM-F17 nationell serie.

Föreningen är en fotbollsklubb som bedriver fotbollsverksamhet på högsta nivå med särskild inriktning mot flick- och damfotboll. Föreningens verksamhet syftar till att ge såväl ungdom som seniorer bästa tänkbara fotbollsutbildning genom kompetenta och engagerade ledare. Föreningen har som ett uttalat mål att genom ingående samarbete med övriga klubbar i Uppland föra flick- och damfotbollen framåt i Uppland som helhet. Detta görs bl.a. genom att spelare från andra lokala föreningar är med och tränar i Uppsalas F17/19-verksamhet. Vi har även en träningsverksamhet, IKUF öppen träning, där unga tjejer från olika föreningar tränar tillsammans under ledning av våra instruktörer. Vi har en fadderverksamhet där spelare från klubbens lag är ute och besöker distriktets flicklag. IK Uppsala Fotboll är vidare ansvarigt för NIU och LIU vid Celsiusskolan i Uppsala. Föreningen bedriver sin träningsverksamhet på Studenternas IP. Från och med säsongen 2020 spelas även matcherna på Studenternas IP.


Under 2019 har klubben startat ett projekt, FSR Coach, där man kostnadsfritt utbildar kvinnliga tränare i SvFF:s C-kurs och B-Ungdom. I utbildningen ingår två värdegrundsutbildningar med inriktning på ämnen som bl.a. jämställdhet, inkludering och integration. Målet med projektet är att öka andelen utbildade kvinnliga tränare/ledare inom ungdomsfotbollen samt att stärka tjejers och kvinnors självförtroende i ledarrollen – både i och utanför fotbollen.


Under 2019 har klubben tagit över den operativa driften av Ronjabollen. Ronjabollen är ett integrationsprojekt, där unga flickor som lever i en hederskultur eller kommer från socioekonomisk utsatta områden, får spela fotboll och prata om mänskliga rättigheter och jämställdhet. Målet är bl.a. att öka handlingsutrymmet för tjejer som lever med en hederskultur och att öppna dörrar till delaktighet och integration.


På ett möte den 9 november 2016 beslutade spelarna och ledarna om klubbens kärnvärden och mission. Det vi kom fram till var följande:
• Våra kärnvärden är passionerade, moderna (i framkant) och inkluderande (olika är bra).
• Vår mission: ”I Uppsala kan tjejer och damer få ut maximalt av sin fotboll. Med glädje och professionalism sätter vi Uppsala och Sverige på kartan”.


Styrelse
Klubbens Styrelse består av Linda Zillén, ordförande, Ylva Geifalk, Åke Huss, Jonas Karlholm samt Gunnar Källsten.


Ordföranden Linda Zillén har ordet

– IK Uppsala Fotboll har grundats för att ge elitsatsande tjejer rätt förutsättningar och full fokus för att nå sitt bästa jag i sin idrott – fotboll! För att lyckas är vi övertygade om att ett nära samarbete med klubbarna i länet är en viktig nyckel, dialog har påbörjats med flera klubbar.
Vi har fått väldigt positivt gensvar från näringslivet i Uppsala och vi jobbar intensivt med att knyta upp samarbetspartners, det är en viktig satsning och vi är övertygade om att många vill vara med och bidra! Tillsammans ska vi återigen ta ett lag från Uppsala till allsvenskan!


JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

Syfte

Syftet med vår policy är att kunna verka för en jämställd fotboll. Vår verksamhet ska ge såväl ungdomar som seniorer bästa tänkbara fotbollsmiljö genom kompetenta och engagerade ledare. Policyn omfattar alla som är en del av föreningen. Alla som har någon form av roll i föreningen är att betrakta som ledare.


Mål

IK Uppsala Fotboll ska vara en förening som attraherar både kvinnor och män att vara ledare i vår verksamhet, samt att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka föreningens utveckling. Vårt mål är att ha en bra mix av kvinnliga och manliga ledare.


Kunskap och kompetens

IK Uppsala Fotboll fokuserar på att utbilda sina ledare. Både kvinnor och män inom föreningen ska få samma möjligheter till kompetenshöjning. Föreningen ska uppmuntra viljan att utbilda sig.


Policy vid rekrytering av ledare

Vid kommande rekryteringar av ledare ska jämställdhetsperspektivet beaktas i rekryteringsprocessen. Vid rekrytering av ledare skall särskilt ledarförmågan beaktas. Att välja rätt ledare är en viktig uppgift och att verka som ledare i en elitfotbollsmiljö förutsätter särskilda egenskaper, både på det personliga och professionella planet. I föreningens rekrytering av ledare ingår att tidigt upptäcka de medarbetare i organisationen som har goda förutsättningar för att bli bra ledare och ge dem personlig utveckling/utbildning. För att få både kvinnliga och manliga sökande till olika uppdrag är det angeläget med särskilda insatser. Med både kvinnliga och manliga ledare kan vi få olika perspektiv på ledning, lösning av viktiga frågor och verksamhetsutveckling. Kvinnor och män skall ha lika rättigheter och möjligheter att ha en ledarfunktion i vår förening. 

 
Elitfotboll Dam huvudsponsor
Huvudpartner
Storpartner
Officiell sportmaterialleverantör
PARTNER
Mediapartners
Nätverkspartners
Stödpartner