Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
IK UPPSALA FOTBOLL
Passionerade Moderna Inkluderande

Walloxstrand AB fortsatt partner!
2019-03-14 10:00
Åke Huss Uppsala Fotboll och bl.a. Daniel Svensson Walloxstrand

Vi är mycket glada att meddela att Walloxstrand AB fortsätter som huvudpartner i projekt FSR Coach. Samtidigt går de in som ny partner i Ronjabollen. 

Walloxstrand AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som i ett långsiktigt perspektiv skall verka på en lokal marknad, nära sina kunder och med ett påtagligt miljötänk. Byggnaden skall stå i fokus och den skall utformas på ett sådant sätt att den bidrar till samhället på ett positivt sätt. Arbetsprocessen skall genomsyras av engagemang och alla beslut skall tas med vetskapen om att ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv ha ett stort samhällsansvar.

 

Walloxstrand AB:s affärsidé är att, i ständig utveckling och i samklang med människa och miljö, uppföra byggnader i trä som bidrar positivt till samhället i stort och smått. 

 

Tack Walloxstrand AB för att ni vill vara vår partner i vårt arbete för jämställd och inkluderande fotboll som bidrar till en positiv samhällsutveckling!

 

Läs mer på www.walloxstrand.se


 
Huvudpartner
PARTNER