SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IK UPPSALA FOTBOLL
Passionerade Moderna Inkluderande

Årsmöte IK Uppsala Fotboll
2021-03-01 13:00
Foto - Oscar Larsson.

Det är dags för årsmötet för IK Uppsala Fotboll, och datumet för detta är satt till den 24 mars klockan 19.00.

Årsmötet äger rum den 24 mars klockan 19.00. På grund av nuvarande restriktioner kommer hållas via en digital plattform. Mer information och inloggning m.m. kommer efter anmälan.

 
Medlemmar som önskar att delta vid årsmötet anmäler sig till kontakt@uppsalafotboll.se senast den 16 mars. Därefter skickas en länk ut till mötet via mail. Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 mars.
 
Förslag till föredragningslista:
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomiskt plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) en styrelsesuppleant 
d) en revisor och en revisorsuppleant för en tid av ett år. I detta val  får inte styrelsens ledamöter delta
d) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte har varit med i kallelsen till mötet
 
Varmt välkomna att delta på det digitala årsmötet!
 
Elitfotboll Dam huvudsponsor
Utvecklingspartner
Storpartner
Officiell sportmaterialleverantör
PARTNER
Mediapartners
Nätverkspartners
Stödpartner