Om IK Uppsala Fotboll

IK Uppsala Fotboll bildades 2016 och tog 2017 över damverksamheten från IK Sirius. Föreningen kommer under 2017 att ha ett representationslag som spelar Sveriges näst högsta serie, Elitettan. Därutöver kommer klubben att ha ett F19-lag som spelar i Svenska Spel F19 Norra.

Föreningen är en fotbollsklubb som bedriver fotbollsverksamhet på högsta nivå med särskild inriktning mot flick- och damfotboll. Föreningens verksamhet syftar till att ge såväl ungdom som seniorer bästa tänkbara fotbollsutbildning genom kompetenta och engagerade ledare.

Föreningen har som ett uttalat mål att genom ingående samarbete med övriga klubbar i Uppland föra flick- och damfotbollen framåt i Uppland som helhet.

Sportkommittén leds av Fredrik Bernhardsson, sportchef. I denna kommitté ingår även Per Hansson, Mikaela Björklund samt Mats Wolgers.

Marknadskommittén leds av Linda Zillén, tillika ordförande i föreningen. I denna kommitté ingår även Mikael Lyckberg, Helen Åsbrink samt Fredrik Mattsson.

På ett möte den 9 november 2016 beslutade spelarna och ledarna om klubbens kärnvärden och mission. Det vi kom fram till var följande:
• Våra kärnvärden är passionerade, moderna (i framkant) och inkluderande (olika är bra).
• Vår mission: ”I Uppsala kan tjejer och damer få ut maximalt av sin fotboll. Med glädje och professionalism sätter vi Uppsala och Sverige på kartan”.

Styrelse
Klubbens Styrelse består av Linda Zillén, ordförande, Per ”Perra” Hansson, Fredrik Mattsson, Mikael Lyckberg samt Helen Åsbrink.

Ordföranden/marknadsansvarig Linda Zillén har ordet

– IK Uppsala Fotboll har grundats för att ge elitsatsande tjejer rätt förutsättningar och full fokus för att nå sitt bästa jag i sin idrott – fotboll! För att lyckas är vi övertygade om att ett nära samarbete med klubbarna i länet är en viktig nyckel, dialog har påbörjats med flera klubbar.
Vi har fått väldigt positivt gensvar från näringslivet i Uppsala och vi jobbar intensivt med att knyta upp samarbetspartners, det är en viktig satsning och vi är övertygade om att många vill vara med och bidra!
Tillsammans ska vi återigen ta ett lag från Uppsala till allsvenskan!

Mikaela Bjöklund om sin roll i sportkommittén

– Jag har under många år spelat fotboll på hög nivå i olika klubbar i Uppsala. Resan började i Bälinge, gick vidare till Danmark och därefter Sirius.
Under dessa år har jag skapat mig en hel del erfarenhet av vad som behövs för att kunna göra en ordentlig elitsatsning, och det är tack vare detta jag svarade ja när jag fick frågan om att vara med i sportgruppen. Jag vill vara med och skapa bättre förutsättningar för spelarna samt bidra till att damfotbollen får möjlighet att växa i Uppsala. Som tidigare spelare kan jag förhoppningsvis vara ett bra bollplank till resterande personer i sportgruppen.